Publikacije, analize i programska dokumenta

Plan upravljanja otpadom opštine Čajetina - skraćena verzija

Preuzmi

Procena statusa elektronske uprave u jedinicama lokalne samouprave

Preuzmi

Priručnik za prosvetnu inspekciju

Preuzmi

Priručnik za lokalnu inspekciju za puteve

Preuzmi

Priručnik za uspostavljanje partnerstava gradova i opština Republike Srbije sa gradovima i opštinama drugih država

Preuzmi

Vodič za primenu Etičkog kodeksa funkcionera lokalne samouprave

Preuzmi