Završeni projekti

Unapređenje administrativne efikasnosti i delotvornosti na lokalnom nivou

Projekat "Unapređenje administrativne efikasnosti i delotvornosti na lokalnom nivou" imao je za cilj jačanje kapaciteta lokalne samouprave da upravljaju resursima i podižu kvalitet usluga koje pružaju građanima i privredi uz poštovanje prin...

Pročitaj više

Sprovođenje Zakona o opštem upravnom postupku u lokalnoj samoupravi

E-obuka je bila namenjena zaposlenima u gradovima i opštinama Srbije koji u svom redovnom poslu sprovode novi Zakon o opštem upravnom postupku. Trajala je od 22. maja do 14. jula 2017. godine. Ova osmonedeljna internet obuka je uz br...

Pročitaj više

Program Exchange 5 – Podrška Evropske unije lokalnim samoupravama

Program Exchange 5 podržavao je lokalnu samoupravu (LS) u Republici Srbiji u oblastima efikasnog upravljanja imovinom (prva komponenta) i u strateškom planiranju i programskom budžetiranju (druga komponenta). Program je finansirala Evropska...

Pročitaj više

Projekat „Komunicirajmo strateški“

Stalna konferencija gradova i opština i Misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Srbiji (OEBS) sprovode pilot projekat „Komunicirajmo strateški", koji je namenjen lokalnim samoupravama koje do sada nisu...

Pročitaj više

eObuka za lokalni ekonomski razvoj-sektorski pristup za industrijski oporavak i stvaranje novih radnih mesta

Ovaj projekat obuhvata izradu nastavnog plana i programa za eLearning kurs, korišćenje i prilagođevanje postojećih materiajla i razvoj novih nastavnih programa i materijala za obuku. Novi materijali obuhvataju teme u skaldu sa no...

Pročitaj više

Mreža za saradnju i demokratsko učešće građana u Jadransko-balkanskoj regiji – CAPE-AB

Cilj projekta je unapređenje međukulturalnog razumevanja i saradnje na lokalnom nivou, podrške za demokratsko učešće i unapređenje kapaciteta za međunarodnu saradnju. Pored SKGO, ukupno postoji još 6 partnera na...

Pročitaj više
>