Vesti

Još 12 opština u Srbiji priklјučilo se USAID-ovom Projektu za odgovorn...

Potpisivanjem Memoranduma o saradnji sa USAID-om danas je još 12 lokalnih samoup...

Pročitaj više

Podrška roditeljstvu u Boru, Kragujevcu, Vranju i Novom Pazaru

Tokom prethodne nedelje predstavnici Stalne konferencije gradova i opština organ...

Pročitaj više

Završen Priručnik za prosvetnu inspekciju

Stalna konferencija gradova i opština pripremila je Priručnik za prosvetnu inspe...

Pročitaj više

Pripremljen promo-edukativni film o određivanju sastava i količina kom...

Edukativno-promotivni film o određivanju sastava i količina komunalnog otpada, i...

Pročitaj više

SKGO postala član Upravnog odbora mreže CIVINET Slovenija-Hrvatska-Jug...

Stalna konferencija gradova i opština postala je 22. januara 2021. godine član U...

Pročitaj više

Pripremljeni modeli akata za usvajanje i primenu Etičkog kodeksa funkc...

Nakon usvajanja Etičkog kodeksa funkcionera lokalne samouprave i objavljivanja „...

Pročitaj više