Vesti

Online obuke o rodnom budžetiranju u lokalnoj samoupravi

Stalna konferencija gradova i opština – Savez  gradova i opština Srbije (SK...

Pročitaj više

SKGO pripremila drugu seriju modela sporazuma o međuopštinskoj saradnj...

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) izradila je modele međuopštinskih s...

Pročitaj više

Upitnik - Program prekogranične saradnje Srbija - Crna Gora - 2021-202...

U toku je priprema Programa prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora za na...

Pročitaj više

Upitnik - Program prekogranične saradnje Srbija-Bosna i Hercegovina 20...

U toku je priprema Programa prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercego...

Pročitaj više

Upitnik - Program prekogranične saradnje Srbija - Severna Makedonija -...

U toku je priprema Programa prekogranične saradnje Srbija – Severna Makedon...

Pročitaj više

U pripremi Programi prekogranične saradnje

U toku je priprema Programa prekogranične saradnje Srbije sa Crnom Gorom, B...

Pročitaj više