Vesti

Evropski parlament: Gradovi će imati ključnu ulogu u izradi EU politik...

Saopštenje Saveta evropskih opština i regija (CEMR): Ovo je velika pobeda za...

Pročitaj više

Poseta delegacije iz Jermenije Srbiji

Delegacija Asocijacije opština Jermenije od 2. do 6. jula 2018. godine boravi u...

Pročitaj više

Održana Treća sednica Predsedništva SKGO

Treća sednica Predsedništva SKGO održana je 27. juna 2018. godine u Beogradu, u...

Pročitaj više

Sastanak Mreže za upravljanje ljudskim resursima

Četvrti sastanak Mreže SKGO za upravljanje ljudskim resursima održan je 28 - 29....

Pročitaj više

Podrška za 10 lokalnih samouprava u procesu socijalnog uključivanja Ro...

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) potpisala je 27. juna sporazume o s...

Pročitaj više

Održane radionice o godišnjem programu zaštite, uređenja i korišćenja ...

Zakonom o poljoprivrednom zemljištu jedinicama lokalne samouprave poveren je pos...

Pročitaj više