Vesti

Učešće opština u kreiranju strateških dokumenata asocijacije

Stalna konferencija gradova i opština je u procesu revidiranja postojeć...

Pročitaj više

Finansiranje prenosa nadležnosti na lokalnu samoupravu u oblasti prima...

U okviru zajedničkog programa Saveta Evrope i Evropske agencije za reko...

Pročitaj više

Tim kolega posetio opštinu Valjevo

U opštini Valjevo je od 19. do 22. marta 2007. godine održan...

Pročitaj više

Trening - Pisanje projektnih predloga i priprema tenderske dokumentaci...

U okviru Programa za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, u period...

Pročitaj više

GTZ Fond za finansiranje malih komunalnih projekata - Potpisan Ugovor ...

20. marta 2007. godine, u Stalnoj konferenciji...

Pročitaj više

Poziv za saradnju sa gradovima u Poljskoj

Asocijacija gradova Poljske nedavno je uputila poziv Stalnoj k...

Pročitaj više