Vesti

ODRŽANA SEDMA SEDNICA PREDSEDNIŠTVA SKGO

U petak, 10. decembra 2004. godine održana je Sedma sednica...

Pročitaj više

ODRŽANA TREĆA SEDNICA ODBORA ZA MEĐUNARODNU SARADNJU SKGO

U petak, 10. decembra 2004. godine, održana je Treća sednica Odbora za...

Pročitaj više

PREZENTACIJA PROGRAMA PODRŠKE OPŠTINAMA SEVEROISTOČNE SRBIJE

U ponedeljak 6. decembra 2004. godine, u prostorijama SKGO,...

Pročitaj više

ČETVRTA SEDNICA ODBORA SKGO ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I LOKALNE FINANSIJE

U ponedeljak, 29. novembra 2004. godine, u prostorijama Stal...

Pročitaj više

AKTIVNOSTI U OKVIRU PROJEKTA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I ODRŽIVOG RAZVOJ...

Projektni tim Programa za zaštitu životne sredine i održivog razvoja u...

Pročitaj više

EKSPERTSKI FORUM FDI: Reforma sistema fiskalnog ujednačavanja na lokal...

U organizaciji Inicijative za fiskalnu decentralizaciju, u Beogradu je...

Pročitaj više