Vesti

OKRUGLI STO O KOMUNALNIM DELATNOSTIMA - TRŽIŠNO ORIJENTISANI RAZVOJ KO...

Stalna konferencija gradova i opština je, u saradnji sa GTZ projektom "Moderniza...

Pročitaj više

SEMINAR ZA KADROVE POGRANIČNIH OPŠTINA IZ OBLASTI PROJEKT MENADŽMENTA

U saradnji sa Agencijom za razvoj SO Novi Kneževac, SKGO je...

Pročitaj više

KONFERENCIJA O REFORMI SOCIJALNE POLITIKE U SRBIJI

Projekat Reforma socijalne politike: izgradnja i jačanje partnerstava države i c...

Pročitaj više

OKRUGLI STO: "MODERNIZACIJA JAVNE UPRAVE NA LOKALNOM NIVOU"

19. novembra 2003. Stalna konferencija gradova i opština je organizovala okrugli...

Pročitaj više

"ISKUSTVA BIVŠIH JUGOSLOVENKSIH REPUBLIKA U REFORMAMA STRUČNOG OBRAZOV...

Ministarstvo prosvete i sporta Republike Srbije organizovalo...

Pročitaj više

SVEČANO PREDSTAVLJANJE PROJEKTA PROGRAMA ZA RAZVOJ UJEDINJENIH NACIJA ...

U četvrtak, 13. novembra 2003. u 14 časova u Žutom salonu Sk...

Pročitaj više