Biblioteka

Brošura Moguće je... projekat Škole za bolji kvalitet vazduha

Preuzmi

Vodič za primenu etičkog kodeksa funkcionera lokalne samouprave

Preuzmi

Priručnik za privlačenje i realizaciju investicija na lokalnom nivou

Preuzmi

Banjski turizam u Srbiji - Vodič za lokalne vlasti

Preuzmi

Vodič za pripremu i sprovođenje programa stručnog usavršavanja za zaposlene u JLS

Preuzmi

Vodič za međuopštinsku saradnju u vanrednim situacijama - zašto i kako?

Preuzmi

Priručnik za određivanje kompetencija za rad službenika u jedinicama lokalne samouprave

Preuzmi

Priručnik za uspostavljanje poslovnih saveta

Preuzmi