Biblioteka

Analiza uticaja procesa evropskih integracija na lokalnu samoupravu u Srbiji u oblasti zaštite potrošača

Preuzmi

Izazovi u pripremi i sprovođenju projekata javno-privatnog partnerstva u jedinicama lokalne samouprave i primeri dobre prakse

Preuzmi

Analiza uticaja procesa pristupanja Evropskoj uniji na lokalnu samoupravu u Republici Srbiji u oblasti informacionog društva

Preuzmi

Priručnik za analizu lanca vrednosti sektora i brendiranje mesta

Preuzmi

Evropske novosti - broj 8

Preuzmi

Lokalni plan upravljanja otpadom grada Leskovca 2021-2030.

Preuzmi

Priručnik za izradu lokalnog plana upravljanja otpadom

Preuzmi

Priručnik za lokalnu inspekciju za zaštitu životne sredine

Preuzmi