Konkursi

Javni poziv za nabavku ekspertskih usluga pružanja podrške lokalnim samoupravama u okviru paketa podrške za unapređenje sistema socijalne zaštite

Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština (SKGO) u okviru programa ,,Podrška održivim uslugama socijalne zaštite u zajednici i politikama uključivanja na lokalnom nivou’’ (Program IPA 2020), koji finansira Evropska unija, raspisuje javni poziv za dostavljanje ponuda u postupku nabavke ekspertskih usluga pružanja podrške lokalnim samoupravama u okviru paketa podrške za unapređenje sistema socijalne zaštite.

Nabavka se raspisuje za sledeće usluge:

Broj i naziv partije

Procenjena vrednost partije RSD

Partija 1 – Usluge unapređenja sistema socijalne zaštite sa aspekta javnih nabavki u Opštinama Ada, Odžaci, Šid, Aranđelovac, Beočin
586,430.00
Partija 2 – Usluge unapređenja sistema socijalne zaštite sa aspekta javnih nabavki u Opštinama Aleksinac, Babušnica, Bela Palanka, Svrljig, Paraćin
586,430.00
Partija 3 – Usluge unapređenja sistema socijalne zaštite sa aspekta javnih nabavki u Opštinama Rača, Kragujevac, Petrovac na Mlavi, Blace, Smederevska Palanka
586,430.00
Partija 4 - Usluge unapređenja sistema socijalne zaštite sa aspekta javnih nabavki u Opštinama Raška, Užice, Tutin, Vrnjačka banja, Kruševac
586,430.00
Partija 5 - Usluge unapređenja sistema socijalne zaštite sa aspekta pripreme predloga projekta u Opštinama Ada, Odžaci, Šid, Aranđelovac, Beočin
821,002.00
Partija 6 - Usluge unapređenja sistema socijalne zaštite sa aspekta pripreme predloga projekta u Opštinama Aleksinac, Babušnica, Bela Palanka, Svrljig, Paraćin
821,002.00
Partija 7 - Usluge unapređenja sistema socijalne zaštite sa aspekta pripreme predloga projekta u Opštinama Rača, Kragujevac, Petrovac na Mlavi, Blace, Smederevska Palanka
821,002.00
Partija 8 - Usluge unapređenja sistema socijalne zaštite sa aspekta pripreme predloga projekta u Opštinama Raška, Užice, Tutin, Vrnjačka Banja, Kruševac
821,002.00


Na ovaj poziv mogu da se jave fizička i pravna lica.

Zaposleni u organima javne uprave i lokalne samouprave ne mogu da učestvuju u ovom

postupku nabavke za pružanje ekspertskih usluga.

Ponuđači mogu podneti ponudu za više partija. U slučaju da ponuđači dostavljaju ponudu za više partija neophodno je dostaviti kompletnu dokumentaciju za svaku od partija.

Ponude se dostavljaju na adresu: Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije,  Makedonska 22/VIII, 11000 Beograd, u zatvorenoj koverti, na način da se može utvrditi da koverta nije ranije otvarana, sa naznakom „Ne otvarati – Ponuda u postupku nabavke usluga pružanja podrške lokalnim samoupravama u okviru paketa podrške za unapređenje sistema socijalne zaštite – Partija _______(navesti broj partije)'', najkasnije do 20.03.2023. godine do 16 časova.

Ponude poslate na bilo koji drugi način biće odbačene.

U sklopu ponude obavezno je dostaviti:

  1. Obrazac ponude za fizičko ili pravno lice/preduzetnika u zavisnosti od statusa ponuđača (obrasci u prilogu)
  2. Radnu biografiju (CV) na srpskom jeziku eksperta/ lica koji će sprovoditi poslove u skladu sa opisom posla za partiju za koju se konkuriše (obrazac u prilogu)
  3. Listu referenci o izvršenim reprezentativnim istovrsnim ili uporedivim poslovima urađenim od strane ponuđača (obrazac u prilogu)
  4. Izjavu o ispunjenosti uslova – za fizičko ili pravno lice/preduzetnika u zavisnosti od statusa ponuđača (obrasci u prilogu)
  5. Izjavu o ekskluzivnosti i raspoloživosti (obrazac u prilogu)

Nekompletne ponude neće biti razmatrane. 

U skladu sa procedurama za sprovođenje nabavki SKGO, kriterijum za ocenu ponuda je:

Ekonomski najpovoljnija ponuda:

  • Ponuđena cena  – najniža ponuđena cena ekspertskog dana / ponuđena cena ekspertskog dana h 20 (maks. 20 pondera);
  • Lista referenci – ocena komisije – maks. 30 pondera
  • CV/radna biografija eksperta– ocena komisije (maks. 50 pondera).

SKGO poštuje rodnu ravnopravnost i garantuje jednake mogućnosti pri angažovanju. Uz sve navode u CV-u koji se odnose na kvalifikacije i iskustvo kandidata, potrebno je navesti period zaposlenja/ angažmana. Reference/ dokumentacija kojima se potvrđuju navodi o kvalifikacijama i iskustvu kandidata treba da budu dostupni na zahtev SKGO, ali ih nije nužno dostavljati uz prijavu.

SKGO kod izbora ponuđača zadržava pravo da primeni interna pravila i procedure u pogledu obima angažovanja eksternih saradnika.

Samo ponuđači koji uđu u uži krug biće kontaktirani.

Za više informacija možete kontaktirati Danijelu Počuču na elektronsku adresu danijela.pocuca@skgo.org.

JAVNI POZIV za eksperte IPA 2020 SP JN i PP >>>

Partija 1 EJN - Sid, Ada, Odzaci, Arandjelovac i Beocin >>>

Partija 2 EJN -Aleksinac, Babusnica, Bela Palanka, Svrljig i Paracin >>>

Partija 3 EJN - Raca, Kragujevac, Petrovac na Mlavi, Blace, Smederevska Palanka >>>

Partija 4 EJN - Krusevac, Raska, Tutin, V Banja i Uzice >>>

Partija 5 EPPP- Sid, Ada, Odzaci, Arandjelovac i Beocin >>>

Partija 6 EPPP -Aleksinac, Babusnica, Bela Palanka, Svrljig i Paracin >>>

Partija 7 EPPP - Raca, Kragujevac, Petrovac na Mlavi, Blace, Smederevska Palanka >>>

Partija 8 EPP - Krusevac, Raska, Tutin, V Banja i Uzice >>>

Dokumenti za ponuđače >>>

OBAVEŠTENJE:

U periodu od 8.3.2024. godine do 11.3.2024 godine usled tehničkih smetnji na serveru došlo je do zamene fajlova i pratećih Priloga u odeljku Konkursi na sajtu SKGO.

Molimo potencijalne podnosioce prijava da provere dokumentaciju koju su preuzeli sa sajta SKGO u ovom periodu u smislu da li je odgovarajuća za konkurs na koji se prijavljuju.