Završeni projekti

LOGO East - Projekat bratimljenja opština

U oktobru 2007. godine Stalna konferencija gradova i opština je u saradnji sa VNG International započela rad na drugoj fazi programa LOGO Ist (LOGO East). Imajući u vidu uspešno sprovođenje prve faze programa, holandsko Mini...

Pročitaj više

Jačanje kapaciteta Stalne konferencije gradova i opština

 OPŠTI PREGLED: Partnerstvo između Stalne konferencije gradova i opština, Programa za razvoj Ujedinjenih nacija (UND) i Švedske agencije za međunarodni razvoj (SIDA) započelo je pre više od tri godine...

Pročitaj više

Program modernizacije komunalnih usluga

Dobro došli na on-line sistem: «Ko je ko u vodosnabdevanju, tretmanu otpadnih voda, integralnom upravljanju čvrstim otpadom i energetskoj efikasnosti» Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) i Ne...

Pročitaj više
>