Završeni projekti

Inicijativa za inkluziju

Svrha predloženog projekta je stvaranje osnove za realizaciju inovativnih lokalnih ideja za zapošljavanje povratnika - tražilaca azila, potencijalnih tražilaca azila, Roma i pripradnika drugih marginalizovanih i ugroženih društvenih grupa....

Pročitaj više

Podrška EU inkluziji Roma - Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma

Program IPA 2016 "Podrška Evropske unije inkluziji Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma"  (Program) finansirala je Evropska unija (EU), a sprovodila Stalna konferencija gradova i opština (SKGO). Program je imao z...

Pročitaj više

Unapređenje administrativne efikasnosti i delotvornosti na lokalnom nivou

Projekat "Unapređenje administrativne efikasnosti i delotvornosti na lokalnom nivou" imao je za cilj jačanje kapaciteta lokalne samouprave da upravljaju resursima i podižu kvalitet usluga koje pružaju građanima i privredi uz poštovanje prin...

Pročitaj više

Sprovođenje Zakona o opštem upravnom postupku u lokalnoj samoupravi

E-obuka je bila namenjena zaposlenima u gradovima i opštinama Srbije koji u svom redovnom poslu sprovode novi Zakon o opštem upravnom postupku. Trajala je od 22. maja do 14. jula 2017. godine. Ova osmonedeljna internet obuka je uz br...

Pročitaj više

Program Exchange 5 – Podrška Evropske unije lokalnim samoupravama

Program Exchange 5 podržavao je lokalnu samoupravu (LS) u Republici Srbiji u oblastima efikasnog upravljanja imovinom (prva komponenta) i u strateškom planiranju i programskom budžetiranju (druga komponenta). Program je finansirala Evropska...

Pročitaj više

Projekat „Komunicirajmo strateški“

Stalna konferencija gradova i opština i Misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Srbiji (OEBS) sprovode pilot projekat „Komunicirajmo strateški", koji je namenjen lokalnim samoupravama koje do sada nisu...

Pročitaj više
>