Završeni projekti

Unapređenje transparentnosti upravljanja javnim finansijama lokalne samouprave

Stalna konferencija gradova i opština je u periodu od avgusta 2019. do marta 2022. godine realizovala projekat “Unapređenje transparentnosti upravljanja javnim finansijama lokalne samouprave”, koji je predstavljao nastavak prethodne faze u...

Pročitaj više

Unapređenje upravljanja i ekonomskog planiranja na lokalnom nivou u cilju sprovođenja ciljeva održivog razvoja u Republici Srbiji - Podrška uspostavljanju sistema planiranja i izrada srednjoročnih planova razvoja lokalne samouprave

Projekat je bio deo šireg, sveobuhvatnijeg programa lokalnog razvoja u pet jedinica lokalne samouprave (JLS) u Srbiji i bavio se pilotiranjem novog pristupa koordinacije javnih politika u skladu sa Zakonom o planskom sistemu. Finansirao se...

Pročitaj više

Održiva urbana mobilnost u gradovima i opštinama Srbije

SKGO je od marta 2019. do marta 2020. godine realizovala projekat “Održiva urbana mobilnost u gradovima i opštinama Srbije”. Projekat je bio deo šire inicijative - regionalnog projekta “Održiva urbana mobilnost u gradovima jugoistočne Evrop...

Pročitaj više

Projekat „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi - II faza“

Projekat „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi - II faza“ bio je nastavak projekta realizovanog u periodu od marta 2016. do decembra 2017. godine. Kao i u prethodnoj fazi i ovaj projekat je finansirala Delegacija Evropske un...

Pročitaj više

Institucionalna podrška SKGO – treća faza

Projekat „Institucionalna podrška SKGO – treća faza”, koji sprovodi SKGO uz podršku Vlade Švajcarske Konfederacije, predstavlja nastavak prethodne dve faze ovog projekta koje su uspešno sprovedene u periodu od 2010-2018. godine. Projekat...

Pročitaj više

Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou

Projektom „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou“ koji je sproveden u periodu 2018-2022, unapređeni su kapaciteti lokalne samouprave za razvoj, usvajanje i primenu principa dobrog upravljanja u svakodnevnoj praksi, te obavlja...

Pročitaj više
>