Vesti

Predstavljeni programi podrške na sastanku Mreže za LER

Programi i projekti na raspolaganju lokalnoj samoupravi predstavljeni su na sastanku Mreže za lokalni ekonomski razvoj Stalne konferencije gradova i opština (SKGO), koja je održana 2. aprila 2024. godine u Beogradu. Na skupu su učešće uzeli predstavnici Ministarstva privrede, Ministarstva za evropske integracije i Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja uz učešće više od 60 predstavnika lokalne samouprave. Održavanje sastanka Mreže podržano je u sklopu projekta „Održive i inkluzivne usluge na lokalnom nivou“, koji finansira Vlada Švedske, a realizuje SKGO.

Skup je otvorio Nikola Tarbuk, generalni sekretar SKGO koji je ovom prilikom istakao značaj Mreže za LER i zahvalio se predstavnicima državnih organa što su se odazvali pozivu da predstave programe za podršku lokalnoj samoupravi.

„Politike lokalnog ekonomskog razvoja su te koje treba da u punoj meri ostvare potencijal lokalnih zajednica da kreiramo nove razvojne inicijative, otvorimo nova radna mesta i poboljšamo kvalitet života naših građana“, naglasio je Tarbuk i istakao važnost nadležnosti koje lokalna samouprava ima, a koje su ključne za kreiranje rasta kao što su urbanizam, prostorno planiranje i  infrastruktura Važne nadležnosti lokalne samouprave koje stvaraju bolje uslove života i rada su  javni prevoz, socijalna politika, obrazovanje, kultura, turizam, zaštita životne sredine, i svakako lokalni ekonomski razvoj.

Generalni sekretar SKGO je istakao da „naša snaga leži u zajedništvu, odnosno u saradnji i zajedničkom planiranju i delovanju“ i pozvao učesnike da aktivno učestvuju u radu Mreže.         

Trenutno raspoložive programe  Ministarstva privrede predstavila je Aleksandra Vučetić, koje je naglasila da je Ministarstvo 2023. godine usvojilo Strategiju za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva, kojom je predvidela značajne mere podrške sektoru malih i srednjih preduzeća u narednom srednjoročnom periodu.

„U 2024. godini nastavili smo sa kontinuiranom podrškom sektoru malih i srednjih preduzeća što se tiče finansijske i nefinansijske podrške, pre svega u budžetu odvojeno je 2 milijarde dinara bespovratnih sredstava za sprovođenje naša četiri programa finansijske podrške, a pored ovoga predviđeno je i 57 miliona dinara da sprovođenje nefinansijske podrške sektoru malih i srednjih preduzeća i preduzetništva“, izjavila je Vučetić.

Ona je izjavila da programi finansijske podrške predstavljaju kombinaciju bespovratne podrške iz budžeta i povoljnih kredita Fonda za razvoj, poslovnih banaka i lizing kuća, a tokom skupa predstavila je četiri programa podrške koje Ministarstvo uspešno sprovodi od 2015. godine.

Programi podrške MSPP u 2024. godini >>>

Ispred Ministarstva za evropske integracije prisutnima se obratila Sanda Šimić, v.d. pomoćnica ministra iz Sektora za programe evropske teritorijalne saradnje, koja je pohvalila saradnju sa Stalnom konferencijom u prethodnom periodu i izrazila zadovoljstvo što može da predstavi programe evropske teritorijalne saradnje dostupne lokalnoj samoupravi.

Gospođa Šimić je u svom izlaganju posebno naglasila programe koji će biti otvoreni tokom 2024. i to Interreg prekograničnu saradnju sa Rumunijom, Bugarskom, Mađarskom, Hrvatskom, kao i CBC sa BiH, Crnom Gorom i Severnom Makedonijom gde je neophodno da JLS i druga preduzeća i ustanove moraju biti partneri ili korisnici, jer je važan aspekt ovih programa podizanje kapaciteta lokalnog i regionalnog nivoa.  Takođe, istakla je otvoren poziv u sklopu transnacionalne saradnje u regionu Dunava i Jadransko jonski program čije se otvaranje očekuje ove godine. Po njenim rečima za lokalne samouprave su dostupni programi međuregionalne saradnje: URBACT, ESPON i Interreg Europe.

Programi evropske teritorijalne saradnje >>>

Primeri projekata - lokalni ekonomski razvoj URBACT >>>

Primeri projekata - lokalni ekonomski razvoj Interreg Europe >>>

Jelena Vasić, viši savetnik za kreiranje mera aktivne politike zapošljavanja iz Ministarstva za rada, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja predstavila je Akcioni plan za period od 2024. do 2026. godine za sprovođenje Strategije zapošljavanja u Republici Srbiji za period od 2021. do 2026. godine.

Po njenim rečima, opšti cilj Akcionog plana je uspostavljanje stabilnog i održivog rasta zaposlenosti, zasnovanog na znanju i dostojanstvenom radu.

Akcioni plan za 2024. do 2026. godine za sprovođenje Strategije za zapošljavanje u RS za period 2021-26. >>>

Članovima Mreže autori i spoljni saradnici SKGO profesor Milorad Filipović i Vladimir Grujović predstavili su  Analizu politike podsticaja prema privredi na lokalnom nivou i mogućnostima za unapređeno delovanje JLS u ovoj oblasti

Analiza politike podsticaja prema privredi na lokalnom nivou i mogucnostima za unapredjeno delovanje JLS u ovoj oblasti >>>

Na kraju skupa koleginice Slađana Grujić, Anita Ratković i Jelena Mihajlović-Tanasijević   predstavile su nalaze Analize merenja učinka u oblasti LERa za period 2021-2023. godina koja je realizovana na uzorku od 30 lokalnih samouprava.

Analiza nalaza merenja ucinka u oblasti lokalnog ekonomskog razvoja za period 2021-2023. godine >>>