Biblioteka

PROHODAJTE STRATEGIJU – KORAK PO KORAK DO STRATEGIJE KOMUNIKACIJE

Preuzmi

Strateški plan SKGO za period 2011-2013.

Preuzmi

Brošura Projekta `Podrška jačanju građanskog učešća na lokalnom nivou`

Preuzmi

Brošura Građansko učešće na lokalnom nivou

Preuzmi

Akciono planiranje – Pretvaranje strategije u rezultate

Preuzmi

Sektorsko planiranje – Obezbeđivanje sveobuhvatnog razvoja

Preuzmi

Ekonomski potencijali članica koalicije LA21

Preuzmi

Kako inicirati "Lokalnu agendu 21" u mojoj opštini

Preuzmi