Biblioteka

Priručnik za sprovođenje principa dobrog upravljanja na lokalnom nivou

Preuzmi

Priručnik za lokalnu inspekciju za puteve

Preuzmi

Priručnik za uspostavljanje partnerstava gradova i opština Republike Srbije sa gradovima i opštinama drugih država

Preuzmi

Vodič za primenu Etičkog kodeksa funkcionera lokalne samouprave

Preuzmi

Priručnik za građevinske inspektore u jedinicama lokalne samouprave

Preuzmi

Priručnik za pružanje stambene podrške u JLS

Preuzmi

Model lokalnog antikorupcijskog plana

Preuzmi

Istraživanje Zadovoljstvo građana kvalitetom zivota u lokalnoj zajednici i uslugama lokalnih samouprava

Preuzmi