Biblioteka

Indeks dobre uprave na lokalnom nivou

Preuzmi

Uloga asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope u obezbeđivanju obuka lokalnim vlastima

Preuzmi

Poziv za podnošenje predloga projekata u okviru grant šeme programa Exchange 5

Preuzmi

Analiza učinka i kapaciteta jedinica lokalnih samouprava u primeni principa dobrog upravljanja - Izvod iz analize

Preuzmi

Interno rukovođenje, proces promena (srpski)

Preuzmi

Sport u jedinicama lokalne samouprave - priručnik za finansiranje programa i razvoj sporta

Preuzmi

Sport u jedinicama lokalne samouprave - implementacija programa razvoja sporta

Preuzmi

Lokalni razvoj & kulturne industrije

Preuzmi