Biblioteka

Planiranje za zdraviju životnu sredinu

Preuzmi

CLDS - Ocena efekata promena poreza na promet apsolutnih prava (srpski)

Preuzmi

Programsko budžetiranje – Integracija strateškog planiranja u proces budžetiranja jedinica lokalne samouprave

Preuzmi

EVROPSKA POVELJA O RODNOJ RAVNOPRAVNOSTI NA LOKALNOM NIVOU

Preuzmi

Indeks dobre uprave na lokalnom nivou

Preuzmi

Uloga asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope u obezbeđivanju obuka lokalnim vlastima

Preuzmi

Poziv za podnošenje predloga projekata u okviru grant šeme programa Exchange 5

Preuzmi

Analiza učinka i kapaciteta jedinica lokalnih samouprava u primeni principa dobrog upravljanja - Izvod iz analize

Preuzmi