Biblioteka

Plan kapitalnih investicija za 10 opština i gradova u Srbiji

Preuzmi

PRVI EU SLUŽBENICI U SRBIJI „Uspostavljanje mreže EU službenika u pilot gradovima u Srbiji“

Preuzmi

Brošura SKGO o Programu zaštite životne sredine i održivog razvoja u gradovima i opštinama Srbije 2004-2006.

Preuzmi

Planiranje za zdraviju životnu sredinu

Preuzmi

CLDS - Ocena efekata promena poreza na promet apsolutnih prava (srpski)

Preuzmi

Programsko budžetiranje – Integracija strateškog planiranja u proces budžetiranja jedinica lokalne samouprave

Preuzmi

EVROPSKA POVELJA O RODNOJ RAVNOPRAVNOSTI NA LOKALNOM NIVOU

Preuzmi

Indeks dobre uprave na lokalnom nivou

Preuzmi