Biblioteka

Priručnik za inspekcijski nadzor JLS u oblasti prevoza u drumskom saobraćaju

Preuzmi

Evropske novosti - Broj 1

Preuzmi

Analysis of local self-government capacities for creation of preconditions for transition towards circular economy

Preuzmi

Analiza kapaciteta jedinica lokalne samouprave u pogledu stvaranja uslova za prelazak na cirkularnu ekonomiju

Preuzmi

Smernice za izradu planova razvoja jedinica lokalne samouprave

Preuzmi

Etički kodeks funkcionera lokalne samouprave

Preuzmi

Unapređenje administrativne efikasnosti i delotvornosti na lokalnom nivou PRIMERI DOBRE PRAKSE

Preuzmi

Analiza uticaja procesa EU integracija na lokalnu samoupravu u Srbiji u oblasti zaštite podataka o ličnosti i pristupa informacijama od javnog značaja (deo pregovaračkog poglavlja 23 – pravosuđe i osnovna prava)

Preuzmi