Biblioteka

Uloga asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope u obezbeđivanju obuka lokalnim vlastima

Preuzmi

Uputstvo za učešće u Logo East II programu (engleski)

Preuzmi

Uputstvo za upravljanje ljudskim resursima u opštini Valjevo

Preuzmi

Valjevo - Informator o radu organa opštine Valjevo i Opštinske uprave opštine Valjevo

Preuzmi

Vodič i smernice za pripremu projekata

Preuzmi

Vodič i smernice za pripremu projekata - Sremski Karlovci

Preuzmi

Vodič i smernice za pripremu projekata - Valjevo

Preuzmi

Vodič za odbornike gradskih i opštinskih skupština

Preuzmi