Biblioteka

Priručnik za rodnu analizu u procesu rodno odgovornog budžetiranja za lokalne samouprave

Preuzmi

Vodič za kažnjiva dela u inspekcijskom nadzoru na lokalnom nivou

Preuzmi

Analiza uticaja zdravstvene krize prouzrokovane pandemijom virusa Covid-19 na EU fondove za jedinice lokalne samouprave u Srbiji

Preuzmi

Vodič za javne nabavke u oblasti socijalne zaštite - II izdanje

Preuzmi

Uputstvo za pripremu programa stambene podrške za ozakonjenje stambenih objekata

Preuzmi

Priručnik za planiranje razvoja turizma u jedinicama lokalne samouprave

Preuzmi

Pregled podataka gradova i opstina o merama za socijalno ukljucivanje Roma i Romkinja u 2020. godini

Preuzmi

Lakši put do vaših prava - rezultati projekata

Preuzmi