Modeli akata

KOMPETENCIJE - Poslovi ažuriranja biračkog spiska (rm 106)

Preuzmi datoteku

KOMPETENCIJE - Poslovi arhiviranja predmeta i akata (rm 111)

Preuzmi datoteku

KOMPETENCIJE - Inženjer sistema i baze podataka (rm 113)

Preuzmi datoteku

KOMPETENCIJE - Informatički poslovi Geografskog Informacionog Sistema (rm 117)

Preuzmi datoteku

KOMPETENCIJE - Rukovodilac Odeljenja za inspekcijske poslove (rm119)

Preuzmi datoteku

KOMPETENCIJE - Upravno pravni poslovi u oblasti inspekcijskog nadzora (rm120)

Preuzmi datoteku