Modeli akata

Zapisnik sa rasprave u predmetu disciplinskog postupka

Preuzmi datoteku

Model odluke o obrazovanju Saveta za zdravlje (grad sa gradskim opštinama) - DOC

Preuzmi datoteku

Model odluke o obrazovanju Saveta za zdravlje (grad sa gradskim opštinama) - PDF

Preuzmi datoteku

Model odluke o obrazovanju Saveta za zdravlje (gradska opština) - PDF

Preuzmi datoteku

Model odluke o obrazovanju Saveta za zdravlje (gradska opština) - DOC

Preuzmi datoteku

Model odluke o obrazovanju Saveta za zdravlje (opština ili grad koji ne prenosi deo nadležnosti na gradske opštine) - PD...

Preuzmi datoteku