Primena zakona o zaposlenima u AP i JLS

 

Priručnik za popunjavanje radnih mesta u lokalnoj samoupravi >>>

Priručnik za ocenjivanje službenika u lokalnoj samoupravi >>>

Modeli Pravilnika o sistematizaciji radnih mesta i nacrt kadrovskog plana >>>

Modeli akata u oblasti upravljanja ljudskim resursima >>> 

Mišljenja ministarstva državne uprave i lokalne samouprave >>>

Pitanja i odgovori >>>