Vesti

Specijalno izdanje biltena Ambasade Francuske u Srbiji o COVID-19

Ambasada Francuske u Srbiji izdala je posebno oktobarsko izdanje Biltena o lokal...

Pročitaj više

JAVNI POZIV za kandidovanje članova delegacije Republike Srbije u KLRV...

Imajući u vidu da u martu 2021. godine ističe mandat nacionalnih delegacija u Ko...

Pročitaj više

Vebinari „Uspostavljanje i razvoj međunarodne saradnje gradova i opšti...

Stalna konferencija gradova i opština u periodu od 12. oktobra do 13. novembra 2...

Pročitaj više

NALAS onlajn konferencija gradonačelnika: Lokalne vlasti Jugoistočne E...

16. septembra 2020. godine održana je onlajn konferencija gradonačelnika "Lokaln...

Pročitaj više

Kriza COVID-19 centralna tema debata na sastancima komiteta Kongresa l...

Komiteti za upravu, tekuće poslove i monitoring održali su svoje sastanke 15., 1...

Pročitaj više

Otpočele javne konsultacije za prvu verziju Programa prekogranične sar...

Zajednička programska rumunsko-srpska radna grupa odobrila je prvu verziju Progr...

Pročitaj više