Biblioteka

Rešenje o imenovanju članova i zamenika članova delegacije Republike Srbije u Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope - 29.9.2010.

Preuzmi

Rezolucija 160 (2003) o partnerstvima na lokalnom nivou u cilju prevencije i borbe protiv nasilja u školama

Preuzmi

Savet Evrope

Preuzmi

Zakon o regionalnom razvoju (8. jul 2009)

Preuzmi

Sofijska Deklaracija

Preuzmi

Sporazum o saradnji SKGO i Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu Republike Srbije

Preuzmi

Statut Mreže asocijacja lokalnih vlasti Jugoistočne Evrope - NALAS

Preuzmi

Strategija lokalnog održivog razvoja u formi stripa - Prvo izdanje

Preuzmi