Biblioteka

Vodič za primenu Etičkog kodeksa funkcionera lokalne samouprave

Preuzmi

Priručnik za građevinske inspektore u jedinicama lokalne samouprave

Preuzmi

Priručnik za pružanje stambene podrške u JLS

Preuzmi

Model lokalnog antikorupcijskog plana

Preuzmi

Istraživanje Zadovoljstvo građana kvalitetom zivota u lokalnoj zajednici i uslugama lokalnih samouprava

Preuzmi

Priručnik - Osetljive/ranjive kategorije stanovništva pre, u toku i nakon vanredne situacije

Preuzmi

Odnosi s javnošću za lokalne samouprave

Preuzmi

Priručnik za zaposlene na poslovima evropskih integracija u lokalnim samoupravama

Preuzmi