Modeli akata

Model Odluke o uspostavljanju saradnje JLS Republike Srbije sa JLS iz druge države

Preuzmi datoteku

Model Sporazuma o saradnji između JLS Republike Srbije i JLS iz druge države

Preuzmi datoteku

Model izveštaja o radu Saveta za pracenje primene Etičkog kodeksa funkcionera LS

Preuzmi datoteku

Modeli postupaka iz oblasti boračko-invalidske zaštite

Preuzmi datoteku

Modeli akata za kažnjiva dela u inspekcijskom nadzoru na lokalnom nivou

Preuzmi datoteku

Modeli akata za javne nabavke u oblasti socijalne zaštite

Preuzmi datoteku