Modeli akata

Rešenje o uspostavljanju Tima za poseban sistem nadzora i praćenje isporuke javnih radova, odnosno javnih usluga za spro...

Preuzmi datoteku

Rešenje o uspostavljanju tima za poseban sistem nadzora i praćenje isporuke javnih radova, odnosno javnih usluga za spro...

Preuzmi datoteku

Rešenje o uspostavljanju tima za poseban sistem nadzora i praćenje isporuke javnih radova, odnosno javnih usluga za spro...

Preuzmi datoteku

Odluka o pokretanju postupka nabavke na koju se ne primenjuje Zakon o javnim nabavkama

Preuzmi datoteku

Izveštaj o sprovedenom postupku nabavke na koju se ne primenjuje Zakon o javnim nabavkama

Preuzmi datoteku

Narudžbenica u postupku nabavke na koju se ne primenjuje Zakon o javnim nabavkama

Preuzmi datoteku