Vesti

Treća sednica odbora SKGO za evropske integracije i međunarodnu saradn...

Treća sednica Odbora SKGO za evropske integrac...

Pročitaj više

Priprema lokalnih vlasti u Srbiji za proces evropskih integracija

Drugi trening u okviru projekta Priprema lokalnih vlasti u Srbiji za proces evro...

Pročitaj više

Obuka o Evropskoj uniji za članove odbora SKGO

Tokom novembra meseca održano je pet jednodnevnih Obuka o Evropskoj uni...

Pročitaj više

Projekat "Priprema lokalnih vlasti u Srbiji za proces evropskih integr...

Na sednici Odbora za evropske integracije i me...

Pročitaj više

Javna rasprava o nacionalnom programu integracije Srbije u EU

Kancelarija za evropske integracije Vlade Srbije, u saradnji sa Komorskim sistem...

Pročitaj više

Integracije Srbije u EU

Kancelarija za evropske integracije Vlade Srbije, u saradnji sa Privred...

Pročitaj više