Vesti

Zapošljavanje žena osnovna tema sastanka Mreže SKGO za lokalni ekonoms...

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizovala je 31. maja 2023. godi...

Pročitaj više

Sednica Odbora za ekonomski razvoj održana u Naučno-tehnološkom parku ...

Treća sednica Odbora za ekonomski razvoj SKGO u skladu sa inicijativom članova O...

Pročitaj više

Održane radionice na temu izrade programa razvoja turizma i razvoj tur...

Šta razlikuje turistički proizvod od turističkog potencijala ili lokaliteta jedn...

Pročitaj više

Obuke o upravljanju projektnim ciklusom I izvorima finansiranja projek...

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) od 15. maja do 16. juna 2023. godin...

Pročitaj više

Serija vebinara na temu portala eTurista

Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije (SKGO) u...

Pročitaj više

Novi servis SKGO - Portal za praćenje izvora finansiranja projekata LS

U godini obeležavanja 70 godina od osnivanja kao deo pružanja dodatne podrške lo...

Pročitaj više