Biblioteka

Priručnik za analizu lanca vrednosti sektora i brendiranje mesta

Preuzmi

Evropske novosti - broj 8

Preuzmi

Lokalni plan upravljanja otpadom grada Leskovca 2021-2030.

Preuzmi

Priručnik za izradu lokalnog plana upravljanja otpadom

Preuzmi

Priručnik za lokalnu inspekciju za zaštitu životne sredine

Preuzmi

Analiza nadležnosti i kapaciteta jedinica lokalne samouprave u oblasti turizma

Preuzmi

Plan upravljanja otpadom opštine Golubac - 2021-2030

Preuzmi

Priručnik za sprovođenje principa dobrog upravljanja na lokalnom nivou

Preuzmi