Biblioteka

Planiranje ciklusa stručnog usavršavanja za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave

Preuzmi

Priručnik za izradu propisa lokalne samouprave

Preuzmi

Indeks dobre uprave na lokalnom nivou

Preuzmi

Izveštaj o radu SKGO za 2019. godinu

Preuzmi

Priručnik za sprovođenje Zakona o jedinstvenom biračkom spisku

Preuzmi

Vodič za transparentno finansiranje udruženja i drugih organizacija civilnog društva iz budžetskih sredstava lokalnih samouprava

Preuzmi

Pregovori sa Evropskom unijom u domenu javnog zdravlja (Poglavlje 28) i analiza uticaja na lokalne samouprave u Srbiji

Preuzmi

Vodič za koordinatore za romska pitanja i službenike u lokalnim samoupravama koji prate inkluziju Roma na lokalnom nivou

Preuzmi