Biblioteka

Evropske novosti - Broj 4

Preuzmi

Evropske novosti - Broj 3

Preuzmi

Plan upravljanja otpadom opštine Čajetina - skraćena verzija

Preuzmi

Procena statusa elektronske uprave u jedinicama lokalne samouprave

Preuzmi

Priručnik za prosvetnu inspekciju

Preuzmi

Priručnik za sprovođenje principa dobrog upravljanja na lokalnom nivou

Preuzmi

Priručnik za lokalnu inspekciju za puteve

Preuzmi

Priručnik za uspostavljanje partnerstava gradova i opština Republike Srbije sa gradovima i opštinama drugih država

Preuzmi