Biblioteka

PROCENA UTICAJA PRISTUPANJA SRBIJE EU NA LOKALNE SAMOUPRAVE U OBLASTI ENERGETIKE SA NALAZIMA I PREPORUKAMA

Preuzmi

Ozakonjenje stambenih objekata u romskim podstandardnim naseljima u Srbiji - analiza stanja i izazovi

Preuzmi

Vodič za lokalne samouprave „Modeli i preporuke za unapređenje sprovođenja zakonodavnog okvira u oblasti socijalne zaštite“

Preuzmi

Rodno odgovorno budžetiranje na lokalnom nivou

Preuzmi

ANALIZA UTICAJA PROCESA EVROPSKIH INTEGRACIJA NA LOKALNU SAMOUPRAVU U SRBIJI U OBLASTI SLOBODNOG KRETANJA KAPITALA, SLOBODE PRUŽANJA USLUGA I PRAVA POSLOVNOG NASTANJIVANJA

Preuzmi

Vodič za održivu urbanu mobilnost u zemljama jugoistočne Evrope

Preuzmi

Priručnik o ocenjivanju službenika u LS

Preuzmi

Priručnik za izradu i realizaciju Programa lokalnog ekonomskog razvoja

Preuzmi