Vesti

O novim rešenjima u oblasti planiranja, izgradnje i stanovanja sa nače...

Najavljene izmene propisa u oblasti planiranja, izgradnje i stanovanja od izuzet...

Pročitaj više

Razvoj lokalne samouprave osnovna tema stručnog panela na 50. skupštin...

Tokom 50. skupštine Stalne konferencije gradova i opština (SKGO) održan je i pan...

Pročitaj više

Značaj udruživanja gradova i opština naglašen na 50. skupštini SKGO

Najveći godišnji skup lokalne samouprave, Skupština Stalne konferencije gradova...

Pročitaj više

50. skupština SKGO

Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije (SKGO) na...

Pročitaj više

Gradovi i opštine iz Srbije učesnici Ekonomskog foruma o pametnim grad...

U okviru predsedavanja Češke Republike Savetom Evropske unije, u Pragu je održan...

Pročitaj više

Upravljanje lokalnim prevozom tema akreditovanog vebinara

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizovala je 2. novembra 2022. g...

Pročitaj više