Vesti

Održan info dan za prvi poziv za projekte na Urbact IV programu

Info dan za prvi poziv za projekte na URBACT IV programu teritorijalne...

Pročitaj više

Info dan o Prvom pozivu za projekte na URBACT IV programu teritorijaln...

Stalna konferencija gradova i opština i Ministarstvo za evropske integracije, ka...

Pročitaj više

Četvrti forum gradonačelnica Jugoistočne Evrope održan u Istanbulu

U Istanbulu je 13. i 14. decembra 2022. godine održan četvrti Forum gradonačelni...

Pročitaj više

Evropske perspektive Zapadnog Balkana tema radnog sastanka u Dižonu

Radni sastanak o regionalnoj saradnji lokalnih i regionalnih vlasti na Zapadnom...

Pročitaj više

Razvoj lokalne samouprave osnovna tema stručnog panela na 50. skupštin...

Tokom 50. skupštine Stalne konferencije gradova i opština (SKGO) održan je i pan...

Pročitaj više

Značaj udruživanja gradova i opština naglašen na 50. skupštini SKGO

Najveći godišnji skup lokalne samouprave, Skupština Stalne konferencije gradova...

Pročitaj više