Završeni projekti

Jačanje kapaciteta lokalnih samouprava za javne nabavke

Tokom jula 2023. godine u 13 lokalnih samouprava izabranih putem javnog poziva započele su aktivnosti koje su za cilj imale da se kroz direktnu, prilagođenu mentorsku podršku ojačaju kapaciteti, veštine i znanja u procesu javnih nabavki...

Pročitaj više

Unapređenje kvaliteta i efikasnosti u pružanju usluga na lokalnom nivou

Projekat “Unapređenje kvaliteta i efikasnosti u pružanju usluga na lokalnom nivou” Stalna konferencija gradova i opština realizovala je u periodu od avgusta 2022. godine do septembra 2023. godine, uz podršku Nemačke razvojne saradnje kr...

Pročitaj više

Be.CULTOUR

Beyond CULtural TOURism: Human-Centred Innovations for Sustainable and Circular Cultural Tourism Više od kulturnog turizma: Humanističke inovacije za održiv i cirkularni kulturni turizam Stalna konferencija gradova i opština – Sav...

Pročitaj više

Projekat „Škole za bolji kvalitet vazduha“

Stalna konferencija gradova i opština u saradnji sa kancelarijom UNICEF-a u Srbiji, je u periodu od 1. avgusta 2021. – 15. jula 2023. godine sprovela projekat „Škole za bolji kvalitet vazduha: monitoring zasnovan na građanima, STEM obra...

Pročitaj više

Inicijativa za inkluziju faza 3

Stalna konferencija gradova i opština i Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ), od 2017. godine do januara 2023. sprovodili su projekat „Inicijativa za inkluziju“ u lokalnim sredinama. Projekat je pokrenut sa namerom da podrži z...

Pročitaj više

Podrška lokalnim samoupravama za širenje dobrih politika i praksi podrške roditeljstvu

Projekat „Podrška lokalnim samoupravama za širenje dobrih politika i praksi podrške roditelјstvu“ ima za cilј da razvije i unapredi postojeće javne politike i procedure lokalnih samouprava radi jačanja  sistema po...

Pročitaj više
>