Završeni projekti

Unapređenje kvaliteta i efikasnosti u pružanju usluga na lokalnom nivou

Projekat “Unapređenje kvaliteta i efikasnosti u pružanju usluga na lokalnom nivou” Stalna konferencija gradova i opština realizovala je u periodu od avgusta 2022. godine do septembra 2023. godine, uz podršku Nemačke razvojne saradnje kr...

Pročitaj više

Projekat „Škole za bolji kvalitet vazduha“

Stalna konferencija gradova i opština u saradnji sa kancelarijom UNICEF-a u Srbiji, je u periodu od 1. avgusta 2021. – 15. jula 2023. godine sprovela projekat „Škole za bolji kvalitet vazduha: monitoring zasnovan na građanima, STEM obra...

Pročitaj više

Inicijativa za inkluziju faza 3

Stalna konferencija gradova i opština i Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ), od 2017. godine do januara 2023. sprovodili su projekat „Inicijativa za inkluziju“ u lokalnim sredinama. Projekat je pokrenut sa namerom da podrži z...

Pročitaj više

Jačanje lokalnih kapaciteta za sprovođenje Agende 2030 i principa „Ne ostavljajte nikoga iza sebe“

Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije (SKGO) sprovela je projekat „Jačanje lokalnih kapaciteta za sprovođenje Agende 2030 i principa Ne ostavljajte nikoga iza sebe“, u partnerstvu sa Mrežom asocijacija l...

Pročitaj više

Javne i privatne finansije za razvoj – Obezbeđivanje održivih lokalnih zajednica unapređivanjem planiranja lokalnog razvoja u Republici Srbiji

Stalna konferencija gradova i opština je od oktobra 2020. do juna 2022. godine realizovala projekat „Javne i privatne finansije za razvoj – Obezbeđivanje održivih lokalnih zajednica unapređivanjem planiranja lokalnog razvoja u Republici...

Pročitaj više

"Inicijativa za inkluziju - faza 2"

Inicijativu za inkluziju Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ), sprovodi u lokalnim sredinama od 2017. godine, a pokrenuta je sa namerom da podrži zapošljavanje margi...

Pročitaj više
>