Vesti

VLADA REPUBLIKE SRBIJE USVOJILA STRATEGIJU ZA SMANJENJE SIROMAŠTVA

Na sednici održanoj 16. oktobra 2003. godine, Vlada Republike Srbije usvojila je...

Pročitaj više

"ZAJEDNO KA EVROPSKOM USTAVU"

U Lodiju, jednoj od jedanaest Lombardijskih pokrajina, 29. septembra 2003. održa...

Pročitaj više

DRUGA SEDNICA ODBORA ZA USLUGE ČLANSTVU

Druga sednica Odbora za usluge članstvu održana je 15. jula 2003. godine. Najvaž...

Pročitaj više

ZAHTEV ZA GARANTIJAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

Na 11. sednici Predsedništva Stalne konferencije gradova i opština, održanoj u N...

Pročitaj više

SPORAZUM SA CENTRALNIM VLASTIMA - VAŽAN INSTRUMENT ZA ZAŠTITU INTERESA...

Zastupanje i zaštita interesa lokalne samouprave pred organima centralne vlasti,...

Pročitaj više

PODRŠKA PREDSEDNIŠTVA VLADI RS U BORBI PROTIV ORGANIZOVANOG KRIMINALA.

Predsedništvo Stalne konferencije gradova i opština je, sa svoje sednice održane...

Pročitaj više