Završeni projekti

Inicijativa za inkluziju faza 3

Stalna konferencija gradova i opština i Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ), od 2017. godine do januara 2023. sprovodili su projekat „Inicijativa za inkluziju“ u lokalnim sredinama. Projekat je pokrenut sa namerom da podrži z...

Pročitaj više

Jačanje lokalnih kapaciteta za sprovođenje Agende 2030 i principa „Ne ostavljajte nikoga iza sebe“

Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije (SKGO) sprovela je projekat „Jačanje lokalnih kapaciteta za sprovođenje Agende 2030 i principa Ne ostavljajte nikoga iza sebe“, u partnerstvu sa Mrežom asocijacija l...

Pročitaj više

Javne i privatne finansije za razvoj – Obezbeđivanje održivih lokalnih zajednica unapređivanjem planiranja lokalnog razvoja u Republici Srbiji

Stalna konferencija gradova i opština je od oktobra 2020. do juna 2022. godine realizovala projekat „Javne i privatne finansije za razvoj – Obezbeđivanje održivih lokalnih zajednica unapređivanjem planiranja lokalnog razvoja u Republici...

Pročitaj više

"Inicijativa za inkluziju - faza 2"

Inicijativu za inkluziju Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ), sprovodi u lokalnim sredinama od 2017. godine, a pokrenuta je sa namerom da podrži zapošljavanje margi...

Pročitaj više

Unapređenje transparentnosti upravljanja javnim finansijama lokalne samouprave

Stalna konferencija gradova i opština je u periodu od avgusta 2019. do marta 2022. godine realizovala projekat “Unapređenje transparentnosti upravljanja javnim finansijama lokalne samouprave”, koji je predstavljao nastavak prethodne faze u...

Pročitaj više

Unapređenje upravljanja i ekonomskog planiranja na lokalnom nivou u cilju sprovođenja ciljeva održivog razvoja u Republici Srbiji - Podrška uspostavljanju sistema planiranja i izrada srednjoročnih planova razvoja lokalne samouprave

Projekat je bio deo šireg, sveobuhvatnijeg programa lokalnog razvoja u pet jedinica lokalne samouprave (JLS) u Srbiji i bavio se pilotiranjem novog pristupa koordinacije javnih politika u skladu sa Zakonom o planskom sistemu. Finansirao se...

Pročitaj više
>